Tổ chức lễ khởi công Trung tâm dữ liệu FPT Telecom quận 9