12 Tháng Năm, 2020
Tổ chức lễ khởi công Trung tâm dữ liệu FPT Telecom quận 9

Tổ chức lễ khởi công Trung tâm dữ liệu FPT Telecom quận 9

Tổ chức lễ khởi công Trung tâm dữ liệu FPT […]
6 Tháng Một, 2020
Tổ Chức Lễ Khởi công xây dựng công trình điện nhẹ và xây dựng nhà xưởng

Tổ Chức Lễ Khởi công xây dựng công trình điện nhẹ, xây dựng nhà xưởng

Tổ Chức Lễ Khởi công xây dựng công trình điện […]
28 Tháng Tám, 2017

Tổ chức lễ khởi công – Nhà máy Utech Chủ Chi

Tổ chức lễ khởi công – Nhà máy Utech Chủ […]
28 Tháng Tám, 2017

Tổ chức lễ động thổ – Trụ sở Tòa án Nhân Dân Tỉnh Long An

Tổ chức lễ động thổ Tòa án Nhân Dân Tỉnh […]