Newlinks cung cấp các kịch bản sự kiện doanh nghiệp theo yêu cầu, phù hợp với văn hóa, đặc điểm và mục đích tổ chức sự kiện, giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách truyền thông.

Showing all 2 results