Tổ chức Lễ khởi công, động thổ, cất nóc

Trinh Nguyễn Thanh Tuyền Như Ý