Nền tảng phát triển của công ty NewLinks là dựa trên GIÁ TRỊ THẬT được tạo ra từ các giải pháp thương hiệu – thị trường:

+ Vì lợi ích kết nối của cộng đồng các doanh nghiệp vừa – nhỏ có tầm nhìn phát triển bền vững

+ Vì lợi ích người tiêu dùng hướng đến thị trường trung thực – giá trị thật.

+ Vì lợi ích xã hội – môi trường cạnh tranh lành mạnh – công bằng cho các doanh nghiệp có Giá trị thật.